Želite da koristite svoj iPhone 4S uz pomoć X-Sim kartice a ne listi IMSI kodova ne možete da pronadjete IMSI za svog operatera?
Evo kako da pročitate IMSI kod sa originalne kartice operatera za koga je zaključan vaš iPhone.


  1. Sa adrese www.itools.hk preuzmite softver iTools
  2. Instalirajte i pokrenite softver
  3. Ubacite originalnu karticu operatera za koga je aktiviran vaš iPhone
  4. Uključite telefon i konektujte ga na PC pomoću USB kabla
  5. Sačekajte da iTools pročita podatke sa vašeg iPhona i prikaže ih u prozoru softvera
  6. Kliknite na View details i na listi detalja pronadjite IMSI
  7. Prvih sedam cifara prikazanog IMSI broja se koriste za unos prilikom dekodiranja iPhona uz pomoć X-sim kartice


kako-procitati-imsi-kod.jpg