Potreban Vam je iPhone 4S i SIM kartica bilo kojeg nepodržanog operatera.
Primer: ako je telefon sa Telenor - Srbija mreže ubacite bilo koju karticu osim Telenor - Srbija kartice.
U Cydia dodajte repo.bingner.com ili apt.178.com source na iPhone 4S. Zatim instalirajte SAM aplikaciju.
Ubaciti SIM karticu bez ikakvog adaptera (SIM karticu od operatera na kojem je iPhone zaključan) i pokrenite SAM aplikaciju.
Idite na "More Information -> Spoof the real SIM to SAM".
Sada možete pročitati IMSI kartice operatera na koju je zaključan Vaš iPhone 4S.
Nakon isčitavanja IMSI-ja obavezno izbrisati SAM aplikaciju u drugom slučaju Vam telefon neće ulaziti u mrežu.
Tako pročitan IMSI se koristi za dekodiranje vašeg iPhona sa X-sim karticom.