Pomoću ovih kodova možete saznati razne infomacije o svom telefonu ili izvršiti testiranja pojedinih delova hardvera.
Može se desiti da neki tajni kodovi ne rade na pojedinim modelima telefona ili verzijama OS-a.

*#*#7378423#*#* - Inženjering mod kod Xperia modela

*#*#7378423#*#* ---> Service Tests ---> Total Call Time - Ukupno trajanje poziva kod Sony Xperia telefona

Znate neki tajni kod za Sony Ericsson ili Sony Xperia telefone? Podelite ih sa ostalim članovima foruma.