Pkazivao je da se ubaci kartica iako je bila vec ubacena.