Često ćete videti da se koristi skraćenica OTA u objašnjenjima za update softvera.
OTA je skraćenica od "Over The Air" i označava preuzimanje i upis softvera telefona preko GPRS ili WiFi mreže.
Softver se preuzima u memoriju telefona i nakon toga instalira bez konektovanja iPhona na PC pomoću USB kabla.

Preporučljivo je da pre upisa nove verzije softvera uvek za svaki slučaj napravite backup podataka svog telefona.