Reset BlackBerry telefona je jedan od načina da se reše odredjeni problemi u radu telefona. Reset kompletno isključuje telefon i restartuje operativni sistem zajedno sa svim aktivnim aplikacijama. To je prvi korak u rešavanju svih hardverskih, softverskih i problema sa Wi-Fi konekcijom. Proces resetovanja kod nekih telefona traje i do nekoliko minuta. Resetovanjem telefona se ne brišu korisnički podaci iz telefona, niti se prethodno postavljena podešavanja menjaju.
Postoje dve vrste reseta kod BlackBerry telefona „Hard“ i „Soft“ reset.

Hard reset


Hard reset zahteva skidanje i ponovno vraćanje baterije sa telefona.

  • Skinite poklopac baterije sa telefona
  • Skinite bateriju bez prethodnog isključivanja telefona
  • Sačekajte 10 sekundi pa vratite bateriju na telefon
  • Vratite poklopac baterije na telefon
  • Uključite telefon

Soft reset


Soft reset se vrši pritiskanjem određene kombinacije tastera na BlackBerry telefonima bez skidanja baterije. Soft reset možete raditi samo kod telefona koji imaju FULL QWERTY tastaturu. Kod telefona sa ekranom na dodir kao što su BlackBerry telefoni iz serije Pearl, Pearl Flip i Storm soft reset nije moguće uraditi na ovaj način .


  • Pritisnite i držite taster ALT
  • Dok držite ALT taster pritisnite i držite desni SHIFT taster
  • Kada ste pritisnuli i držite dva prethodno navedena tastera pritisnite još i Back Space/Delete (taster za brisanje)
  • Ako ste ispravno pritisnuli navedenu kombinaciju tastera ekran telefona će se isključiti i to vam ujedno znak da je resetovanje telefona počelo


Ako se kod nekih BlackBery telefona oznake na testerima ne vide možete se poslužiti slikom ispoda radi lakše orijentacije.
Ukoliko imate pitanja možete ih postaviti u nastavku teme.