Problem može biti u konverziji imenika prilikom prelaska sa Nokie na BB.
Da li se isto dešava i sa imenima koje ste naknadno memorisali u BB, akoja nisu bila prethodno memorisana dok ste koristili E72?