Šta znači skraćenica DP1 ili DP2.
Ova skraćenica znači Data Package 1 i Data Package 2.
Koristi se za označavanje flash fajlova za Nokia telefone.