Ukoliko se dešava da vam ZTE Blade 3 usporeno radi ili mu je potrebno previše vremena da pokrene neku aplikaciju ili izvrši zadatu komandu probajte da rešite problem resetovanjem na fabrički nivo.

ZTE BLade 3 reset iz menija telefona:


 1. Napunite bateriju do kraja
 2. Udjite u Settings
 3. Izaberite Backup & Reset
 4. Izaberite Factory Data Reset
 5. Zatim potvrdite pritiskom na Reset Phone
 6. I još jednom potvrdite da želite da obrišete sve naknadno instalirane aplikacije i podatke iz telefona pritiskom na Erase Everything
 7. Sačekajte da telefon završi resetovanje i ponovo se pokrene
 8. Ponovo podesite svoj telefon iz početka
 9. Imajte na umu da se ovim postupkom brišu svi korisnički podaci iz telefona i SD kartice


ZTE Blade 3 Hard Reset:


 1. Napunite bateriju do kraja
 2. Isključite telefon
 3. Pritisnite i zadržite taster za pojačavanje zvuka, a zatim pritisnite i držite taster za uključenje telefona dok se ne pojavi skriveni meni
 4. Koristeći tastere za smanjenje i pojačavanje zvuka krećite se kroz meni, a potvrdjujete pritiskom na taster za uključenje telefona
 5. Izaberite opciju Wipe Data/Factory Reset i potvrdite
 6. Izaberite Yes - delete all user data i još jednom potvrdite
 7. Sačekajte da telefon uradi brisanje podataka i ponudi vam da uradite Reboot
 8. Potvrdite još jednom pritiskom na taster za uključenje telefona i sačekajte da se telefon ponovo pokrene
 9. Podesite telefon iz početka