Imei je "matični broj" svakog mobilnog telefona ili tablet uredjaja. Svaki telefon ima svoj jedinstveni imei broj.
Imei broj se kod svakog mobilnog telefona može pročitati ukucavanjem sledeće šifre:

*#06#

Imei broj uvek sadrži 15 cifara.
Imei broj pročitan iz telefona je jedini validan imei broj.
Imei broj sa nalepnice telefona se u slučajevima kada je zamenjena obloga telefona neće slagati sa imei brojem iz telefona.