Kako da uradite hard reset na Samsung Galaxy Mini S5570:


  1. Napunite bateriju do kraja i ukoliko ste u mogućnosti napravite rezervnu kopiju podataka na HDD
  2. Isključite telefon
  3. Pritisnite Home taster, a zatim pritisnite taster za uključenje telefona i tako držite oko 5 sekundi
  4. Sada u skrivenom meniju koji se pojavljuje izaberite da želite da obrišete sve podatke i vratite telefon na fabrički nivo tako što ćete dva puta pritisnuti taster za smanjenje zvuka i doći na "Wipe data / Factory reset"
  5. Pritisnite Home taster da potvrdite izbor i sada će vam se otvoriti novi meni
  6. Koristeći taster za smanjenje zvuka krećite se kroz meni na dole dok ne dodjete do stavke "Yes ---- delete all user"
  7. Ponovo potvrdite pritiskom na Home taster i sačekajte
  8. Kada telefon završi brisanje podataka izaberite "Reboot system now", potvrdite tasterom Home i sačekajte da se telefon restartuje


Ako i nakon reseta imate problema postavite pitanje u nastavku teme.