Ukoliko imate potrebe da resetujete Motorolu XT 682 na fabrički nivo možete to uraditi na sledeći način:


  1. Napunite bateriju do kraja i uradite backup podataka, jer se svi korisnički podaci i podešavanja brišu iz telefona i vraćaju na fabrički nivo
  2. Pritisnite i držite taster za pojačavanje telefona, a zatim pritisnite i držite oko 15 sekudni taster za uključenje telefona
  3. Tastere držite dok se ne pojavi Android logo sa znakom uzvika
  4. Pustite oba tastera, a zatim pritisnite taster meni da biste prebacili telefon u "Recoveri Mod"
  5. Koristeći tastere za smanjivanje i pojačavanje zvuka krećite se kroz meni Recoveri Moda dok ne dodjete na "Wipe data / Factory reset"
  6. Kratkim pritiskom na taster za uključenje potvrdjujete željeni izbor
  7. Sada je potrebno da dodjete do "Yes - delete all user data" i da ponovo potvrdite kratkim pritiskom na taster za uključenje
  8. Sačekajte da telefon završi brisanje podataka i ponudi vam da uradite "Reboot"
  9. Još jednom kratko pritisnite taster za uključenje i sačekajte da telefon završi ponovnu inicijalizaciju sistema
  10. Počnite sa podešavanjima telefona


Ukoliko imate dodatnih pitanja postavite ih u nastavku teme.
Ukoliko vam je ovo uputstvo pomoglo da rešite problem kliknite na LIKE na vrhu stranice. Hvala.