Pristupna tačka: gprswap

 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS,
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts wap
 • u polje APN treba ukucati gprswap
 • u polje PROXY treba ukucati 172.017.088.198
 • u polje PORT treba ukucati 8080
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs
 • u polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP,
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet


- - - Ažurirano - - -

Pristupna tačka: gprsinternet
 • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS,
 • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,
 • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,
 • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 • u polje NAME treba ukucati mts internet
 • u polje APN treba ukucati gprsinternet
 • polja PROXY, PORT ostavite prazna,
 • u polje USERNAME treba ukucati mts
 • u polje PASSWORD treba ukucati 064
 • u polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 • u polju MCC treba da stoji 220
 • u polju MNC treba da stoji 03
 • polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno,
 • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet
 • Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default