Pristupna tačka: gprswap

  • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS,
  • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,
  • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,
  • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
  • u polje NAME treba ukucati mts wap
  • u polje APN treba ukucati gprswap
  • u polje PROXY treba ukucati 172.017.088.198
  • u polje PORT treba ukucati 8080
  • u polje USERNAME treba ukucati mts
  • u polje PASSWORD treba ukucati 064
  • u polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs
  • u polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
  • u polju MCC treba da stoji 220
  • u polju MNC treba da stoji 03
  • polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP,
  • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet


- - - Ažurirano - - -

Pristupna tačka: gprsinternet
  • u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS,
  • kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,
  • otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,
  • Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
  • u polje NAME treba ukucati mts internet
  • u polje APN treba ukucati gprsinternet
  • polja PROXY, PORT ostavite prazna,
  • u polje USERNAME treba ukucati mts
  • u polje PASSWORD treba ukucati 064
  • u polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
  • u polju MCC treba da stoji 220
  • u polju MNC treba da stoji 03
  • polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno,
  • u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet
  • Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default