• Menu
 • Mail
 • Other (POP3/IMAP)
 • Email adress: brojtelefona@telenormail.rs ili 62brojtelefona@telenormail.rs ili69brojtelefona@telenormail.rs
 • Password: šifra koju ste predhodno odredili slanjem SMS poruke na broj 9848 *
 • Manual setup
 • Username: broj telefona bez prefiksa 63(xxxxxxx), ili sa prefiksom 62 (62xxxxxx), ili sa prefiksom 69 (69xxxxxx)
 • Next
 • POP server: pop3.telenormail.rs (bez obzira da li je u pitanju 062, 063 ili 069 broj)
 • Security type: None
 • Server port: 110
 • Next
 • Outgoing server settings
 • Login required: odštiklirati
 • Username: ostaviti prazno
 • Password: ostaviti prazno
 • SMTP server: smtp.telenormail.rs (bez obzira da li je u pitanju 062, 063 ili 069 broj)
 • Security type: None
 • Server port: 25
 • Next
 • Account name: proizvoljno
 • Your name: proizvoljno
 • Finish setup * Na broj 9848 šalje se SMS poruka u formatu: EMA <razmak> lozinka. Lozinka može biti dužine između 5 i 8 znakova, pri čemu su dozvoljeni znaci slova engleske abecede i cifre (0 - 9). Naša slova (š,č,ć,đ,ž) i znaci interpunkcije nisu dozvoljeni. U okviru lozinke se pravi razlika između malih i velikih slova i isto tako je treba upisati kao parametar kod podešavanja e-mail profila na telefonu.