Želite da saznate koliko vaš telefon ili telefon koji tek treba da kupite ima vremena razgovora?
Na Google Play marketu možete pronaći korisnu besplatnu aplikaciju koja se zove "Call Meter 3G"
Kada instalirate aplikaciju, pokrenite je i sačekajte nekoliko minuta dok prikupi potrebne podatke iz telefona.
Ova aplikacija vam takodje omogućava da pratite potrošnju minuta, protok podataka, broj poslatih poruka za odredjeni vremenski period.
Call Meter 3G ima izuzetno veliki broj mogućnosti za podešavanja.
Sva podešavanja aplikacije možete da izvezete i sačuvate na SD karticu ili da uvezete sa SD kartice.


call-meter-3g1.jpg call-meter-3g2.jpg call-meter-3g3.jpg call-meter-3g4.jpg call-meter-3g5.jpg


Napomena:
Izmerene vrednosti uzimajte sa rezervom jer se mogu razlikovati od onih koje je vaš provajder izmerio.