Ovo pitanje se vrlo često postavlja prilikom posete servisima.
Cena dekodiranja zavisi prvenstveno od cene alata koji serviser mora da kupi da bi mogao da obavi dekodiranje odredjenog modela telefona. Skoro za svaki model se mora kupiti poseban alat.
Za neke novije modele za koja ne postoje drugačija rešenja i alati mora se pribeći metodu kupovine kodova od provajdera. Cena u takvim slučajevima isključivo zavisi od dobavljača usluga tj provajdera.
Recimo za dekodiranje iPhone telefona kod nekih provajdera usluga košta 40 eura, a kod nekih provajdera 120 eura.