Kako resetovati Alcatel OT 602 na fabrički podešeno?

  1. Baterija treba da bude napunjena najmanje 50%
  2. Isključite telefon i sačekajte nekoliko sekundi
  3. Pritisnite i zadržite taster za pojačavanje zvuka, zatim pritisnite i držite taster za uključenje telefona dok se ne pojavi meni za reset telefona
  4. Na displeju telefona će se pojaviti natpis "All data will be lost, continue?"
  5. Potvrdite izbor pritiskom na taster za javljanje
  6. Sačekajte da telefon uradi brisanje podataka i restovanje na fabrički nivoVideo uputstvo kako da uradite reset Alcatela OT 602 na fabrički nivo: