Kako vratiti sva podešavanja iPhona na fabričke vrednosti?


  1. Izaberite Settings
  2. Izaberite General
  3. Izaberite Reset
  4. Zatim ibaberite Reset All Settings
  5. Sada potvrdite da želite da vratite sva podešavanja na fabrički nivo
  6. Još jednom potvrdite da želite da uradite reset
  7. Sačekajte da telefon uradi reset
  8. Sada možete krenuti sa podešavanjem svog telefona od nule