Zbog sve više pitanja vezanih za Vodafone telefone pokrenuli smo istoimenu sekciju Vodafone.