Nekoliko puta pokušao sam sa kombinacijom tastera, taster za utišavanje i taster za paljenje. Nisam uspeo pristupiti modu