Ovih dana je aktuelna priča na temu podešavanja datuma na iPhone uređajima prilokom čega telefon "izvrši samoubistvo".
Naime postoji softverski problem kod iPhone uređaja koji se manifestuje na sledeći način.
Podesi se datum na 1.1.1970 i restartuje uređaj. Nakon restarta uređaj se više ne može uključiti niti uraditi reparacija pomoću fabričkog softvera iTunes niti u ovlašćenim servisima.
Zato ovo nemojte isprobavati jer može doći do gubitka svih podataka koji se nalaze u telefonu, kao i to da ćete privremeno ostati bez telefona.
Apple je najavio rešenje ovog problema u narednom softverskom updateu.