Drago nam je da se trend snižavanja cena dekodiranja iPhone uređaja nastavlja. Od danas je cena dekodiranja iPhona sa švedske mreže Telia niža u proseku za 1500 dinara.

Podržani su sledeći modeli nez obzira na ugovornu obavezu: