Poštovanje. Zašto kada, po savetu za dekodiranje, u Vodafon 555 Blue ukucam *#3228#, da bih proverio Provider ID - odnosno SRO Name, dobijam poruku: "Samo za hitne slučajeve"? I još jedno pitanje: Kako da znam, odnosno proverim, da li je u telefonu instaliran modifikovani operativni sistem, koji je potrebno vratiti na fabrički operativni sistem? Hvala!