Pojasnićemo jedan od najčešće korišćenih načina unosa koda kod auto-radio uređaja.
Recimo da je kod koji treba da unesete 7394.
Kada uključite urešaj na displeju skoro uvek stoji broj 1000
Potrebno je da:

taster "1" pritisnete 7 puta dok prva cifra ne bude 7. U tom momentu će na displeju stajati broj 7000
taster "2" pritisnete 3 puta dok druga cifra ne bude 3. U tom momentu će na displeju stajati broj 7300
taster "3" pritisnete 9 puta dok treća cifra ne bude 9. U tom momentu će na displeju stajati broj 7390
taster "4" pritisnete 4 puta dok četvrta cifra ne bude 4. U tom momentu će na displeju stajati broj 7394