1. Uključite uređaj
  2. Na displeju treba da piše SAFE
  3. Pritisnite PSCAN i RDS u isto vreme i držite dok se ne pojavi broj 1000
  4. Sada koristeći tastere ispod displeja (123456) unsetite kod
  5. Pritiskajte taster 1 dok se ne pojavi prva cifra koda, zatim pritiskajte taster 2 dok se ne pojavi druga cifra koda, isto ponovite za treću i četvrtu cifru
  6. Kada ste uneli sve četiti cifre, još jednom proverite i ako je sve ok pritisnite i zadržite PSCAN i RDS tastere nekoliko trenutaka dok se na displeju ne pojavi meni za izbor radio stanica.