Kada se RCD 300 povremeno isključi sam i ponovo uključi nakon sat vremena.
Ovaj problem se rešava tako što se u uređaj ubaci CD koji stoji u njemu non stop i drži prekidač u otvorenom položaju.
Ovo se dešava zbog prevelike vlage koja stvara problem na prekidaču detektora CD-a.
Ovaj problem je otklonjen kod svih uređaja koji su proizvedeni pre februara 2005 godine.