Želite da sami dekodirate svoj LG G2 mini? Poručite fabrički kod i bez dolaska u servis u roku od nekoliko časova svoj telefon možete koristiti sa karticom bilo kojeg operatera.