A da li u podešavanjima kamere ili mesta za download sa sajtova stoji da se koristi interna memorija ili SD kartica?