06.03.2014.


Konačno se u ponudi dekodiranja našlo i nekoliko modela Nokia Lumia.
Dekodiranje se obavlja u servisu Denker pomoću fabričkih PIN i PUK kodova.
Fabrički kodovi se izčitavaju pomoću specijalizovanog servisnog alata.

Podržani modeli za dekodiranje su: