Pošto je HTC desire HD telefon velikih mogućnosti i za koji postoji veliki broj aplikacija, postoji i velika mogućnost da telefon počne da radi usporeno ako imate instalirano previše aplikacija. U tom slučaju može se desiti da imate potrebu da resetujete svoj telefon, kako bi oslobodili memoriju telefona. Ili recimo da želite da prodate telefon pa je potrebno da obrišete sve podatke i vratite ga na fabrička podešavanja.

Napomena:
Uradite obavezno backup podataka telefona pre nego što pokušate bilo koji od dva načina restovanja.
Takođe je preporuka da izvadite memorijsku karticu iz telefona.

Reset – ako telefon može da se uključi

1. Uđite u meni telefona
2. Idite u „Settings“
3. Izaberite opciju „Privacy“
4. Zatim izaberite opciju „Factory data reset“
5. Tapnite na „Reset phone“
6. Ukucajte svoju lozinku ako je telefon zatraži i izaberite „Erase everything“ da potvrdite
7. Sačekajte da telefon završi pa izvršite proveru stanja

Reset – ako telefon ne može da se uključi ili blokira

1. Skinite bateriju sa telefona
2. Vratite bateriju na telefon
3. Pritisnite i držite taster za smanjenje zvuka
4. Pritisnite i držite taster za uključivanje telefona dok se telefon ne uključi
5. Pojaviće se meni kome ne možete pristupiti na uobičajeni način
6. Pritiskajte dugme za smanjenje zvuka dok ne dođete na opciju „Clear stage“
7. Sada na kratko pritisnite dugme za isključenje telefona da potvrdite izbor
8. Potvrdite svoj izbor koristeći tastere za pojačanje ili smanjenje zvuka
9. Sačekajte da telefon završi