Prebacivanje imenika pomoću „Sim karice“ je odavno prevaziđen metod, jer ne mogu da se prebace svi podaci iz jednog telefona u drugi, a da pri tome sve ostane na svom mestu.
Pa kako onda prebaciti imenik iz jednog u drugi telefona sa Android operativnim sistemom?
Prebacivanje imenika između dva telefona koja koriste Android operativni sistem je vrlo jednostavno i za tu svrhu se koristi memorijska kartica.

Kako prebaciti imenik?

 1. Ubacite memorijsku karticu u telefon iz koga želite da prekopirate imenik
 2. Uključite telefon
 3. Uđite u „Contacts“
 4. Izaberite „Menu“
 5. Selektujte „Export/Import“
 6. Izaberite opciju „Export contacts to SD card“
 7. Sačekajte da telefon završi kopiranje
 8. Proces kopiranja može da potraje, a vreme potrebno za kopiranje zavisi od toga koliko imate kontakata u imeniku
 9. Isključite telefon
 10. Skinite bateriju
 11. Izvadite memorijsku karticu i ubacite je u telefon u koji želite da iskopirate imenik
 12. Uključite telefon
 13. Uđite u „Contacts“
 14. Izaberite „Menu“
 15. Selektujte opciju „Export/Import“
 16. Izaberite opciju „Import contacts from SD card“
 17. Sačekajte da telefon završi kopiranje
 18. Proverite dali su sva imena nalaze u imeniku