Send Page to a Friend

Tema: Napravi Svog Robota

Vaša poruka

Ako Perica ima četrnaest kruški i da Jeleni sedam. Koliko mu kruški ostaje?