prilikom upisivanja e mail adrese na Icloud, greskom sam upisala xxxxxxxx@man.com umesto msn.com tako da mi sada racun nije proveren i ne mogu nikako aktivirati Icloud niti resetovati telefon
Bila...